HTPC-WIR-01_HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ PHÁT ÁP CAO

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ PHÁT ÁP CAO-DÒNG CẮT VÀ ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN -QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

(Withstanding Voltage & Insulation Resistance Tester- Calibration Procedure)

Calibrating Withstanding Voltage & Insulation Resistance

Withstanding Voltage & Insulation Resistance Tester

AC/DC High Voltage Meter , Range 10KV

Calibrating Withstanding Voltage & Insulation Resistance Tester

TOS 1200 Current Cut Off

Withstanding Voltage & Insulation Resistance Tester

 1. Phạm vi áp dụng
 • Điện áp DC/AC:
  • Phạm vi: ( 0.5 – 10 ) kV
  • sai số: ≥  2 lần sai số của chuẩn (± 1%* Reading ±5* Digit )
 • Dòng cắt:
  • Thang đo: ( 0.5– 100 ) mA
  • sai số: ≥ ± 2% FS
 • Điện trở cách điện:
  • Thang đo: ( 1– 1000 ) MΩ
  • sai số: tham khảo bang sau.
 1. CHUẨN THIẾT BỊ ĐIỆN CAO ÁP
  • Hệ thống điện áp cao dải đo từ 0 đến 10 kV DC. 10kV AC độ chính xác ±0.05%
  • Thiết bị đo dòng cắt: 0.5 mA to 100mA 1% Reading
  • Chuẩn phát tin hiệu đa năng option insulation , phạm vi:( 1– 1000 ) MΩ
  • Đồng hồ bấm thời gian
 2. TIẾN HÀNH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐIỆN CAO ÁP, AC, DC
  • Kết nối ngõ ra của thiết bị cần hiệu chuẩn (UUT) đến chuẩn đo áp (STD) bằng dây cáp cao áp.
  • Tùy theo chức năng và thang phát áp một chiều hay xoay chiều, chọn chức năng tương ứng trên chuẩn.
  • Chọn 4 điểm hiệu chuẩn tương ứng khoảng 25%, 50%, 75%, 90%.
  • Mỗi điểm thực hiện phép đo 5 lần.
  • Ghi lại những kết quả chỉ thị trên chuẩn này và kiểm tra như sau:
  • Giá trị độ lệch của phép đo không được lớn hơn sai số cho phép của UUT
  • Sai số lớn nhất của 5 lần đo phải ≤ 1/2 sai số cho phép của UUT
 3. HIỆU CHUẨN ĐO DÒNG CẮT
  • Hiệu chuẩn dòng cắt bằng máy đo dòng cắt TOS 1200
  • Kết nối ngõ ra của thiết bị cần hiệu chuẩn đến chuẩn đo dòng cắt.
  • Điều chỉnh giá trị điện áp ra của UUT 1000V nếu chọn thang đo dòng điện của TOS1200 tại thang đo điện áp 1000V.
  • Điều chỉnh điện áp ra của UUT 800V nếu chọn thang đo dòng điện của TOS1200 tại thang đo điện áp 800V
  • Tùy theo chức năng phát áp một chiều hay xoay chiều, chọn chức năng tương ứng trên chuẩn.
  • Lần lượt hiệu chuẩn tại các điểm sau: 0.5m,1 mA, 2 mA, 5 mA, 10 mA, 20 mA, 50 mA, 100 mA.
  • Vặn từ từ nút điều chỉnh áp trên thiết bị cần hiệu chuẩn cho đến khi dòng điện trên chuẩn đạt đến giá trị cần hiệu chuẩn.
  • Ghi lại giá trị chỉ thị trên thiết bị cần hiệu chuẩn.
  • Mỗi điểm hiệu chuẩn thực hiện phép đo 5 lần.

Note: Cn s h tr tư vn v phương pháp và kim tra và cách thc s dng hy liên h vi đi ng nhân viên Hi-Tech.

Email: hi.techcalequipment@gmail.com

Skype: trung.nguyen189.  Zalo: 0915 1080 39 & 097 558 1255

Chúng tôi luôn luôn lng nghe và chia s cùng bn trong công vic.