Hi-TECH  cung cấp dịch vụ thử nghiệm, phân tích chất lượng và tính an toàn đối với các loại sản phẩm, hàng hóa đáp ứng toàn diện các yêu cầu đa dạng về dịch vụ thử nghiệm theo chỉ định phục vụ quản lý Nhà nước các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành tại Việt Nam và các yêu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp, cá nhân.

Với kinh nghiệm qua nhiều năm phát triển, hiện nay năng lực các phòng thử nghiệm (PTN) của Hi-TECH đã được khẳng định và thừa nhận tầm khu vực và thế giới như:

  • PTN Vi sinh – GMO của Hi-TECH là PTN chuẩn của ASEAN (AFRL).
  • PTN Điện – Điện tử của Hi-TECH tham gia chương trình ASEAN EE MRA đối với các sản phẩm điện gia dụng.
  • Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng của Mỹ (CPSC), Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Kiểm tra Đài Loan (BSMI) thừa nhận kết quả thử nghiệm của QUATEST 3.

Hiện nay, Hi-TECH đang tiếp tục mở rộng phạm vi được thừa nhận của các cơ quan quản lý trong nước cũng như của các nước trong khu vực ASEAN và quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp phát triển giao thương toàn cầu.